AarhusIntra er et sikkert, lokalt netværk. Her kan du samarbejde med dine kolleger, finde informationer om arbejdsforhold og læse nyheder om din arbejdsplads. 

AarhusIntra er for alle ansatte i Aarhus Kommune. Dagen efter du er registreret i Aarhus Kommunes lønsystem, har du adgang.

På AarhusIntra kan du blandt andet

  • Se dit personlige nyhedsfeed på forsiden
  • hente information om retningslinjer for arbejds- og ansættelsesforhold i Aarhus Kommune 
  • hente vejledninger i, hvordan du skal udføre dit arbejde 
  • læse og oprette nyheder fra Aarhus Kommune 
  • indgå i grupper, hvor du kan samarbejde med kolleger, hente information om tilbud til dig som ansat og meget mere
  • bruge Aarhus Kommunes interne telefonbog, så du kan kontakte kolleger og din leder 
  • skrive beskeder til leder, kolleger med mere. 

AarhusIntra bliver hele tiden udviklet, så det bedst muligt dækker de behov, som de ansatte i Aarhus Kommune har.