Læs mere om hvad forsiden indeholder og se et billede af, hvordan en forside kan se ud.

Når du logger ind på på AarhusIntra bliver du mødt af din helt egen forside. Den tilpasser sig løbende til dig, de ting du arbejder med, og de ting du vælger at følge.

Forsiden viser en dynamisk strøm af nyheder, opslag og andre aktiviteter, der er relevant for netop dig (lidt ligesom på Facebook). Din forside er dermed unik og tilpasset dig.

 

Her kan du læse om, hvordan du laver opslag på AarhusIntra og om hvem, der kan læse dem.

Opslag er til de helt hurtige beskeder til kollegerne. For eksempel for at fortælle, at du er syg, arbejder hjemme eller lignende. Der er ikke tilknyttet et billede til et opslag.

Du skal huske at tilknytte modtagere til opslaget. Det gør du ved at vælge personer eller afdelinger, som skal se opslaget.

Her kan du læse om, hvordan du laver nyheder på AarhusIntra, og om hvem, der kan se dem.

Fra forsiden på AarhusIntra kan du oprette nyheder. En nyhed kan deles med din egen afdeling eller en bredere målgruppe.

Du skal tilknytte et billede til din nyhed. Det er let. Du finder bare billedet på din pc eller telefon, og når du har tilknyttet det til din nyhed, kan du beskære det.

Du kan også oprette en nyhed i en gruppe. Så bliver den synlig for gruppens medlemmer på deres forside på AarhusIntra.

Du skal huske at tilknytte modtagere til nyheden. Det gør du ved at vælge personer eller afdelinger, som skal se nyheden.

Skærmbillede af oprettelsen af en nyhed

Her kan du læse om, hvordan du laver begivenheder på AarhusIntra, og om hvem, der kan se dem.

Fra forsiden på AarhusIntra kan du oprette begivenheder. En begivenhed har et start- og en sluttidspunkt og kan bruges til at annoncere alt fra personalemøder i dit team eller afdeling til større arrangementer.

Du skal tilknytte et billede til din begivenhed. Det er let. Du finder bare billedet på din pc eller telefon, og når du har tilknyttet det til din nyhed, kan du beskære det.

Du kan også oprette en begivenhed i en gruppe. Så bliver den synlig for gruppens medlemmer på deres forside på AarhusIntra.

Du skal huske at tilknytte modtagere til begivenheden. Det gør du ved at vælge personer eller afdelinger, som skal se begivenheden.

Læs om telefonbogen, hvad den kan og se et billede.

Telefonbogen er din oversigt over alle medarbejdere i Aarhus Kommune.

Oversigten tilpasser sig til dig og viser de personer, som du organisatorisk sidder tæt på eller har megen kontakt med.

Her kan du fremsøge medarbejdere i hele Aarhus Kommune, hvor du kan finde deres telefonnummer, arbejdsmail, AZ-ident, arbejdsplads og arbejdstitel.

Læs om hvad menuoversigten indeholder og se et billede.

Menuoversigten er der, hvor du klikker dig rundt på AarhusIntra.

Her finder du disse menupunkter:

Hjem: Er din egen forside.

Min afdeling: Her præsenteres en forside med indhold, opslag, nyheder osv., der er knyttet til din egen afdeling.

Organisation: Her præsenteres du for en organisationsoversigt, som du kan klikke rundt i og som løbende folder sig ud, når du klikker dig videre. Du kan se din egen og andre afdelinger samt en kort beskrivelse af afdelingen og dennes opgaver.

Nyheder: Her præsenteres du for de nyheder, som er relevante for dig, eller som du selv har tilvalgt ved at tilmelde dig grupper, der lægger nyheder op.

Begivenheder: Her præsenteres du for de begivenheder, som er relevante for dig.

Ansat: Her præsenteres indhold, der vedrører medarbejderes ansættelsesforhold. Her er både en generel introduktion til Aarhus Kommune og et opslagsværk i alfabetisk orden (A-Å), hvor du kan slå op under forskellige emner, fx barsel, barnets 1. sygedag, ferie, løn osv.

Leder: Her præsenteres indhold, der henvender sig til alle ledere i Aarhus Kommune med deres ledelsesrolle for øje. Samtidig vil der under Leder-indgangen være en direkte ”genvej” til Ansat-indgangen, så lederen kan tilgå denne indgang direkte via sin Leder-indgang.

Fagområder: Her præsenteres indhold, der primært vedrører kommunens borgerrettede opgaver. Indholdet vil derfor være meget forskelligt fra afdeling til afdeling, men der vil også være indhold af tværgående karakter.

Værktøjer: Her præsenteres kommunens digitale værktøjer, vores forskellige IT-systemer samt tilhørende vejledninger. Her vises kommunens fælles tværgående systemer, samt afdelingernes særegne værktøjer.

Administration: Her præsenteres indhold vedrørende interne servicefunktioner og administration i bred forstand. Dvs. indhold, der primært vedrører kommunens egen organisation og håndtering af administrative opgaver.

Om os: Her præsenteres indhold om kommunen generelt og om de forskellige afdelinger. Det kan fx være overordnede visioner, strategier, organisation, retningslinjer, planer mv., men det vil være forskelligt og op til de enkelte afdelinger, hvordan de vælger at præsentere sig herinde.

Grupper: Her præsenteres en klikbar oversigt over de grupper, du er medlem af. Grupper fungerer som fora, hvor du kan dele arbejdsrelevant information, videndele og samarbejde med kollegaer i egen afdeling og på tværs af hele Aarhus Kommune. En gruppe kan være Åben = alle kan tilmelde sig gruppen, Lukket = alle kan ansøge om at blive medlem af gruppen, men skal godkendes eller Skjult = gruppen kan ikke fremsøges. Alle kan oprette grupper.

Favoritter: Her præsenteres en klikbar oversigt over dine Favoritter. Dine Favoritter kan være alt lige fra grupper, indhold, nyheder til opslag, links og eksterne adresser. Favoritterne fungerer dermed som ”genveje” til specifikt indhold på intranettet eller andre steder.