Læs mere om hvad forsiden indeholder og se et billede af, hvordan en forside kan se ud.

Når du logger ind på på AarhusIntra bliver du mødt af din helt egen forside. Den tilpasser sig løbende til dig, de ting du arbejder med, og de ting du vælger at følge.

Forsiden viser en dynamisk strøm af nyheder, opslag og andre aktiviteter, der er relevant for netop dig (lidt ligesom på Facebook). Din forside er dermed unik og tilpasset dig.

Forside

 

Her kan du læse om, hvordan du laver opslag på AarhusIntra og om hvem, der kan læse dem.

Opslag fungerer som en mindre formel kommentar eller information til kollegerne. Det består kun af et indholdsfelt, hvor du kan tilføje tekst, billeder, mv.

Du skal huske at tilknytte modtagere til opslaget. Det gør du ved at vælge personer, afdelinger eller grupper, som skal se opslaget.

Opslag

Her kan du læse om, hvordan du laver nyheder på AarhusIntra, og om hvem, der kan se dem.

Fra forsiden på AarhusIntra kan du oprette nyheder. En nyhed kan deles med enkelte brugere, din egen afdeling eller en bredere målgruppe. Du kan også oprette en nyhed i en gruppe. Så bliver den kun synlig for gruppens medlemmer.

Du skal derfor huske at tilknytte modtagere til nyheden. Det gør du ved at vælge personer, afdelinger eller grupper, som skal se nyheden.

En nyhed har en titel, et beskrivelsesfelt samt et indholdsfelt, hvor du kan skrive tekst, mv.

Nyhed

Derudover er der et billedgalleri, hvor du kan indsætte et eller flere billeder til din nyhed. Her har du også mulighed for at tilføje billedtekst og beskære billedet.

Billedgalleri

Her kan du læse om, hvordan du laver begivenheder på AarhusIntra, og om hvem, der kan se dem.

Fra forsiden på AarhusIntra kan du oprette begivenheder. En begivenhed kan bruges til at annoncere alt fra personalemøder i dit team eller afdeling til større arrangementer.

Du vælger selv, hvem begivenheden skal være synlig for ved at tilføje dem som modtagere. Du kan her vælge at tilføje enkelte brugere, din egen afdeling eller en gruppe.

Begivenhed

Når du opretter en begivenhed skal du tilføje en titel, et indholdsfelt, et slut- og starttidspunkt samt lokation for begivenheden.

Du skal også tilknytte et eller flere billeder til din begivenhed i billedgalleriet. Når du har tilføjet et billede, har du også mulighed for at tilføje billedtekst og beskære billedet.

Begivenhed slut og startdato

Her kan du læse om telefonbogen, og hvad du kan bruge den til.

Telefonbogen er din oversigt over alle medarbejdere i Aarhus Kommune.

Oversigten tilpasser sig til dig og viser de personer, som du organisatorisk sidder tæt på eller har megen kontakt med.

Her kan du fremsøge medarbejdere i hele Aarhus Kommune, hvor du kan finde deres telefonnummer, arbejdsmail, AZ-ident, arbejdsplads og arbejdstitel.

Telefonbog

Læs om hvad menuoversigten indeholder og se et billede.

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige menupunkter på AarhusIntra, og hvad du kan finde.

Hjem: Er din egen forside.

Min afdeling: Her kan du blandt andet følge med i opslag og nyheder, der er relevante for dig og dine nærmeste kolleger. Du kan vælge “lokalt indhold”. Her ser du kun indhold fra din egen afdeling. Vælger du "bredt indhold" ser du indhold fra alle afdelinger, hvor din afdeling er til koblet som underafdeling.

Organisation: Her præsenteres du for en organisationsoversigt, som du kan klikke rundt i og som løbende folder sig ud, når du klikker dig videre. Du kan se en kort beskrivelse af din egen og andre afdelinger samt en oversigt over medarbejdere i afdelingen.

Nyheder: Her præsenteres du for de nyheder, som er relevante for dig, eller som du selv har tilvalgt ved at tilmelde dig grupper, der lægger nyheder op.

Begivenheder: Her præsenteres du for de begivenheder, som er relevante for dig.

Regler og Vejledninger: Her finder du en række undermenupunkter med forskellig information.

Ansat: Her præsenteres indhold, der vedrører medarbejderes ansættelsesforhold. Her er både en generel introduktion til Aarhus Kommune, og du kan slå op under forskellige emner fx arbejdsmiljø, barsel, ferie, løn, osv.

Leder: Her præsenteres indhold, der henvender sig til alle ledere i Aarhus Kommune med deres ledelsesrolle for øje. Der findes indhold om lederudvikling og -uddannelse samt økonomi, ansættelsesforhold, politikker, strategier og meget mere.

Fagområder: Her præsenteres indhold, der primært vedrører kommunens borgerrettede opgaver. Indholdet vil derfor være målrettet de enkelte magistratsafdelingers kerneopgaver.

Værktøjer: Her præsenteres kommunens digitale værktøjer, vores forskellige IT-systemer samt tilhørende vejledninger. Her vises kommunens fælles tværgående systemer, samt afdelingernes særegne værktøjer.

Administration: Her præsenteres indhold vedrørende interne servicefunktioner og administration om fx økonomi, indkøb, bygninger, jura og kommunikation.

Om os: Her præsenteres indhold om kommunen generelt og om de forskellige magistratsafdelinger. Det kan fx være overordnede visioner, strategier, organisation, retningslinjer, planer mv.

Byrådshåndbogen: er primært tiltænkt medlemmerne af Aarhus Byråd. Siden indeholder faktuelle oplysninger til hjælp for medlemmerne af Aarhus Byråd.

Grupper: Ved at klikke på Grupper får du en oversigt over de grupper, du er medlem af. Grupper fungerer som fora, hvor du kan dele arbejdsrelevant information, videndele og samarbejde med kollegaer i egen afdeling og på tværs af hele Aarhus Kommune. En gruppe kan være Åben = alle kan tilmelde sig gruppen, Lukket = alle kan ansøge om at blive medlem af gruppen. Alle kan oprette grupper.

 

Menuoversigt