Adgang fra pc på din arbejdsplads 

Hvis du har en aarhus.dk mailadresse, og du logger på din PC, kommer du direkte på AarhusIntra.

I andre tilfælde kan du tale med din leder eller din it-supporter, hvordan I lokalt giver adgang. 

Adgang fra kommunal telefon eller tablet

Hvis du bruger din Edge-browser på telefon eller tablet, kan du komme på uden at logge ind. Vejledning følger.

Update-app: Adgang fra telefon eller tablet 

Du kan komme på AarhusIntra med update-app’en – uanset om du bruger en privat eller kommunal telefon eller tablet. 

(NB: Alle ansatte kan komme ind på Update-app'en med brug af personlig NemID, men du kan kun tilgå AarhusIntra derfra, hvis du har en aarhus.dk mailadresse.)

Her henter du app’en til Android

Her henter du app’en til iPhone

Her henter du vejledningen til download af Update

Første gang du logger på Update - vejledning

Adgang fra privat PC

Du kan tilgå AarhusIntra fra en privat PC med NemID. Gå til https://intranet.aarhuskommune.dk

Har du ikke en aarhus.dk mailadresse, kan du som ansat logge på AarhusIntra med NemID. Du kan logge på AarhusIntra med NemId fra din PC, din telefon, din tablet eller en offentlig PC.

Du kan også få adgang til AarhusIntra, hvis du ikke er ansat i Aarhus Kommune, men derimod er frivillig, konsulent eller på anden vis samarbejder med kommunen.

Login

Hvis du ikke er ansat i Aarhus Kommune, kan du blive medlem af en gruppe på Intranettet. Det er gruppens administrator, der kan give dig adgang, og du vil kun se det indhold i de grupper, du er medlem af.

SELVEJENDE INSTITUTIONER MV.

Der findes en række virksomheder (selvejende institutioner mv.), som har en tæt tilknytning til Aarhus Kommune gennem kontraktbaseret opgaveløsning. Nogle af disse selvejende institutioner har allerede adgang, og de øvrige vil kunne få adgang i efteråret 2019.

ENKELTPERSONER/SAMARBEJDSPARTNERE/KONSULENTER MV.

Disse kan i juni 2019 tilgå grupper som ovenfor beskrevet. I efteråret 2019 vil de efter nærmere aftale kunne tilgå AarhusIntra som helhed.

FRIVILLIGE

Der findes en lang række institutioner, hvor frivillige indgår. I løbet af vinter 2019/2020 forventer vi at have en løsning til denne gruppe