Adgang fra pc på din arbejdsplads 

Hvis du har en aarhus.dk mailadresse, og du logger på din PC, kommer du direkte på AarhusIntra.

I andre tilfælde kan du tale med din leder eller din it-supporter, hvordan I lokalt giver adgang. 

Adgang fra kommunal telefon eller tablet

Hvis du bruger din Edge-browser på telefon eller tablet, kan du komme på uden at logge ind. Vejledning følger.

Update-app: Adgang fra telefon eller tablet 

Du kan komme på AarhusIntra med update-app’en – uanset om du bruger en privat eller kommunal telefon eller tablet. 

(NB: Alle ansatte kan komme ind på Update-app'en med brug af personlig NemID, men du kan kun tilgå AarhusIntra derfra, hvis du har en aarhus.dk mailadresse.)

Her henter du app’en til Android

Her henter du app’en til iPhone

Her henter du vejledningen til download af Update

Første gang du logger på Update - vejledning

Adgang fra privat PC

Du kan tilgå AarhusIntra fra en privat PC med NemID. Gå til https://intranet.aarhuskommune.dk

Har du ikke en aarhus.dk mailadresse, kan du som ansat logge på AarhusIntra med NemID. Du kan logge på AarhusIntra med telefon, tablet og PC, som blot skal være på nettet.

1. Du kopierer denne adresse ind i adressefeltet: intranet.aarhuskommune.dk

2. Du møder en blå side med tre login-felter. Du vælger Log-in med NemID

3. Du anvender NemID og kommer ind på forsiden på AarhusIntra

4. Særligt angående Corona-situationen: Der er link på forsiden til information.

Du kan også få adgang til AarhusIntra, hvis du ikke er ansat i Aarhus Kommune, men derimod er frivillig, konsulent eller på anden vis samarbejder med kommunen.

Login

Hvis du ikke er ansat i Aarhus Kommune, kan du stadig blive medlem af en gruppe på Intranettet. Det er gruppens administrator, der kan give dig adgang, og du vil kun se det indhold i de grupper, du er medlem af.

SELVEJENDE INSTITUTIONER MV.

Der findes en række virksomheder (selvejende institutioner mv.), som har en tæt tilknytning til Aarhus Kommune gennem kontraktbaseret opgaveløsning. Disse kan få adgang, og adgangen bestilles ved webmasteren i den magistratsafdeling, som virksomheden er tilknyttet.

ENKELTPERSONER/SAMARBEJDSPARTNERE/KONSULENTER MV.

Disse kan tilgå grupper som ovenfor beskrevet. Desuden kan de få adgang som beskrevet for selvejende institutioner. 

FRIVILLIGE

Der findes en lang række institutioner, hvor frivillige indgår. Disse kan få adgang som beskrevet ovenfor.