Adgang fra pc på din arbejdsplads 

Hvis du har en aarhus.dk mailadresse, og du logger på din PC, kommer du direkte på AarhusIntra.

I andre tilfælde kan du tale med din leder eller din it-supporter, hvordan I lokalt giver adgang. 

Adgang fra kommunal telefon eller tablet

Hvis du bruger din Edge-browser på telefon eller tablet, kan du komme på uden at logge ind. Vejledning følger.

Update-app: Adgang fra telefon eller tablet 

Du kan komme på AarhusIntra med update-app’en – uanset om du bruger en privat eller kommunal telefon eller tablet. 

(NB: Alle ansatte kan komme ind på Update-app'en med brug af personlig NemID, men du kan kun tilgå AarhusIntra derfra, hvis du har en aarhus.dk mailadresse.)

Her henter du app’en til Android

Her henter du app’en til iPhone

Her henter du vejledningen til download af Update

Første gang du logger på Update - vejledning

Adgang fra privat PC

Du kan tilgå AarhusIntra fra en privat PC med NemID. Gå til https://intranet.aarhuskommune.dk

Desværre er den NemID-løsning, som vi hidtil har kunnet tilbyde, blevet nedlagt. Der arbejdes i øjeblikket på at få etableret en anden løsning.

Du kan også få adgang til AarhusIntra, hvis du ikke er ansat i Aarhus Kommune, men derimod er konsulent eller på anden vis har et erhvervsmæssigt samarbejde med kommunen.

Login

Hvis du ikke er ansat i Aarhus Kommune, kan du stadig blive medlem af en gruppe på Intranettet. Det er gruppens administrator, der kan give dig adgang, og du vil kun se det indhold i de grupper, du er medlem af.

Selvejende institutioner med videre

Der findes en række virksomheder (selvejende institutioner mv.), som har en tæt tilknytning til Aarhus Kommune gennem kontraktbaseret opgaveløsning. Disse kan få adgang, og adgangen bestilles ved webmasteren i den magistratsafdeling, som virksomheden er tilknyttet.

Samarbejdspartnere, konsulenter med videre

Disse kan tilgå grupper som ovenfor beskrevet. Desuden kan de få adgang som beskrevet for selvejende institutioner. 

 

 

Alle borgere kan få adgang til AarhusIntra. Det får du ved at autentificere dig med MitID på indgangssiden til AarhusIntra.

Sådan får du adgang til platformen

  • Åben linket https://intranet.aarhuskommune.dk og klik på knappen "Borger".
  • Identificér dig med MitID.
  • Anvend fremover MitID til adgang – også selv om du skal oprette password.
  • Adgangen til AarhusIntra fungerer først dagen efter første identifikation med MitID.

Du vil som borger herefter kunne tilgå AarhusIntra, men du kan ikke se noget indhold.

Det skal du gøre for at få adgang til relevant indhold

Du skal kontakte den relevante afdeling i Aarhus Kommune for at lave en underskrevet aftale om hvilket indhold du skal kunne se, hvad du skal bruge adgangen til og hvor lang tid du skal have adgang til at læse indholdet.

Du afleverer nogle persondata til Aarhus Kommune

I forbindelse med adgangen vil Aarhus Kommune råde over ganske få persondata. Det drejer sig om dit navn og dit CPR-nummer. Disse data anvendes til at sikre, at du får en smidig adgang efter din første autentifikation samt at du er identificeret med navn på AarhusIntra på lige fod med alle andre brugere.

Læs mere om Aarhus Kommunes anvendelse af persondata